L O A D I N G

Ik doe een schenking

Home > Ik doe een schenking

Hebt u zin om ons project en onze doelstellingen te helpen verwezenlijken?

U heeft nu twee mogelijkheden om ons te steunen, met of zonder fiscale aftrekbaarheid.

Met fiscale aftrekbaarheid

 

 Met de steun van onze filantropische vrienden werd het Fonds van de Vrienden van Keeping me alive opgericht en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het enige doel van dit fonds is de projecten van onze vereniging te steunen. Om de projecten van het Fonds van de Vrienden van Keeping me alive, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, te financieren, wordt u uitgenodigd een schenking te doen op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, geopend op naam van de Stichting bij de Banque de la Poste, met vermelding van “019/1050/00061” in het bericht.

Zo kunt u een belastingaftrek van 45% krijgen voor elke betaling die gelijk is aan of hoger is dan 40 euro.    

Zonder fiscale aftrekbaarheid

Maak uw gift over door overschrijving op rekening IBAN BE67 3630 3039 4887 onder vermelding van uw NAAM + VOORNAAM als mededeling.  

 HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! MEER DAN OOIT HEBBEN WE UW HULP NODIG!

Hartelijk dank voor uw steun. Meer dan ooit hebben we je nodig!
Benoit Creuen
Voorzitter