L O A D I N G

Project PDTX

Home > Project PDTX

Onderzoeksproject in samenwerking met de UCLOUVAIN

Om haar hoofddoelstelling te bereiken, namelijk het onderzoek naar mond- en keelkanker bij jongeren financieel te ondersteunen, heeft Keeping me alive besloten een onderzoeksproject te steunen van het laboratorium voor medische oncologie van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain) onder leiding van professor Sandra Schmitz, meer bepaald in het kader van de onco-ORL: het PDTX-project (patient derived xenografts).

Voorstelling van het PDTX-project

 1. Context

We onderscheiden twee groepen van “hoofd en nek” kankers. De eerste groep, de meest frequente, omvat kankers van de mondholte, de keelholte en het strottenhoofd. Deze kankers vormen 90% van de “hoofd en nek” tumoren.  Ze worden bevorderd door tabak en alcohol of virale infecties door het humaan papillomavirus. De overige 10% zijn zeldzamere tumoren, gelokaliseerd in de neusholte en/of sinussen of in de speekselklieren.

Hoofd- en halskankers”, die zeldzamer zijn bij vrouwen, vertegenwoordigen ongeveer 7% van de bij mannen vastgestelde kankers. In België schommelt de jaarlijkse incidentie tussen 1.500 en 2.000 nieuwe patiënten.

Hun behandeling is complex. Het hangt af van de kenmerken van de tumor die de keuze bepalen tussen chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en nieuwe geneesmiddelen die specifiek tegen de kanker gericht zijn.

 2. Doelstellingen

Het laboratorium voor medische oncologie van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain) tracht de mechanismen van resistentie tegen klinisch gebruikte geneesmiddelen te identificeren en mogelijke nieuwe therapeutische doelwitten aan te wijzen

 3. Methodologie

Daarom maakt het laboratorium thans gebruik van experimentele tumormodellen die erop gericht zijn de tumor van de patiënt in een muis na te bootsen.

Van patiënten afgeleide tumorxenograften (PDTX) worden momenteel beschouwd als experimentele modellen die de klinische realiteit in de oncologie voorspellen. Zij behouden een morfologisch uiterlijk en biologische kenmerken die dicht bij de oorspronkelijke tumor van de patiënt liggen. PDTX’s worden dus steeds meer gebruikt in translationeel kankeronderzoek. Zij zijn vanuit verschillende oogpunten waardevol: zij worden gebruikt om therapeutische doelwitten te identificeren en te valideren, om nieuwe antikankermiddelen en de bijbehorende biomarkers te evalueren en om resistentiemechanismen te bestuderen.

https://static.wixstatic.com/media/8fe0a0_47e2c0cf3073483182ee4b7c031d671e~mv2.png/v1/fill/w_600,h_293,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/8fe0a0_47e2c0cf3073483182ee4b7c031d671e~mv2.webp

Het laboratorium heeft in verschillende PDTX-modellen resistentie geïnduceerd tegen een geneesmiddel dat in de kliniek vaak wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde kankers van het hoofd-halsgebied. Momenteel bepaalt het onderzoeksteam de mechanismen van resistentie door tumoren die gevoelig zijn voor het geneesmiddel te vergelijken met tumoren die resistent zijn geworden. Het doel van deze onderzoeken is de oorsprong van de geneesmiddelenresistentie te kunnen achterhalen, een nieuw therapeutisch doelwit te vinden en dit vervolgens te testen in PDTX om de werkhypotheses te ondersteunen.

De donaties die worden ingezameld door Keeping me alive zullen worden gebruikt om dit onderzoeksplatform in stand te houden en om genetische en moleculaire analyses te financieren om onze kennis van de ziekte en de behandelingen ervan te vergroten.